ช่องอิศริยาภรณ์ ( ช่องเขาขาด )

     ช่องอิศริยาภรณ์ ( ช่องเขาขาด ) อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสีชัง เป็นบริเวณที่ถ้ามองจากที่ไกลดูเหมือนเขาขาดจากกัน เป็นที่ตั้งของ “ ที่แลราชโกษา” ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลและคลื่นซัดกระทบโขดหิน ปัจจุบันบริเวณโดยรอบปรับปรุงภูมิสถานเพื่อเป็นจุดชมทัศนียภาพบริเวณหลังเกาะ

       
  
กลับ