รอยพระพุทธบาทจำลอง

     รอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่ ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขาของยอดพระจุลจอมเกล้า เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพอันเชิญมาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย

       
  
กลับ