รูปภาพเล่าเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

- พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
- สะพานอัษฎางค์
- วัดอัษฎางคนิมิตร
- ต้นพระศรีมหาโพธิ์
- เรือนอภิรมย์
- เรือนผ่องศรี
- เรือนวัฒนา
- เรือนไม้ริมทะเล
- พลับพลารัชกาลที่ ๕
- เจดีย์เหลี่ยม
- หินระฆัง
- ศาลศรีชโลธรเทพ
- จุดชมวิว
- ลานสรง
- ทางภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
- บันไดภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
- บ่อน้ำภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
- เนินมะขามและพุฝอยสุหร่าย
- ฉายปราบลายสวน
- กระรอกขาว
- ต้นไม้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน
- Download Photo Gallery