ประกวดภาพพระจุฑาธุชราชฐาน
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ / เจดีย์เหลี่ยม / จุดชมวิว

  • chuda093
  • chuda097
  • chuda110
  • chuda254
  • chuda302
  • chuda303
  • chuda304
  • chuda329
  • chuda487