ต้นไม้ภายในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้นำต้นไม้ที่มีลักษณะทนแล้งได้ดี มาปลูก ณ พระราชฐาน บนเกาะสีชัง และกำหนดโซนของการปลูกต้นไม้ต่างๆอย่างสวยงาม ต้นไม้ที่ทรงให้นำมาปลูก ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เช่น ลั่นทม มะขาม หางนกยูง ตะแบก เลียบ มะขามเทศ พวงชมพูฯลฯ ปัจจุบันต้นไม้ต่างๆภายในพระจุฑาธุชราชฐานยังคงอยู่และมีขนาดใหญ่ เป็นต้นไม้เก่าแก่ของเกาะสีชังที่ควรอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะต้นลั่นทมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และออกดอกสวยงามในช่วงฤดูร้อนของทุกปี