กระรอกขาว

     กระรอกขาวเป็นสัตว์ประจำเกาะสีชัง ตามประวัติ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอยู่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๒ ตามบันทึกของนายจอร์น ครอเฟิร์ด ราชทูตอังกฤษ ที่เข้ามาสำรวจที่เกาะสีชัง แล้วพบกระรอกขาวบนเกาะสีชัง และไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ที่ไหนมาก่อน

        
  
กลับ