ฉายปราบลายสวน

     ฉายปราบลายสวน เป็นสวนแบบฝรั่งเศส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ทรงให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่มาพักอยู่ในเรือนผ่องศรีและเรือนอภิรมย์ ก่อนที่จะมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ต่อมาเมื่อมีการสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน สวนนี้ก็จัดให้เป็นสวนภายในพระราชวัง

        
  
กลับ