เนินมะขามและพุฝอยสุหร่าย

     พุฝอยสุหร่าย เป็นพุรูปปั้นเด็กจากหินอ่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งทำจากประเทศอิตาลี พุฝอยสุหร่ายตั้งอยู่ ณ เนินมะขาม ปัจจุบันพุฝอยสุหร่ายได้ชำรุดเสียหายจากจากถูกทิ้งร้างมาหลายปี จนมีการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐานประมาณ ปี ๒๕๓๕ พุฝอยสุหร่ายได้ถูกซ่อมแซมขึ้นใหม่ และนำไปตั้งแสดง ณ เรือนวัฒนา แล้วจำลองพุฝอยสุหร่ายขึ้นใหม่เพื่อนำไปตั้งไว้ ณ ที่เดิม

        
  
กลับ