ทางภายในพระจุฑาธุชราชฐาน

     ทางภายในพระจุฑาธุชราชฐาน มีทั้งหมด 26 ทาง ซึ่งจะมีชื่อคล้องจองกัน และเป็นชื่อวิธีการทำทองในสมัยโบราณ การอ่านชื่อทางที่คล้องจองนั้นสามารถอ่านได้ทั้งจากซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย ซึ่งไม่ว่าอ่านจากทางไหนก็จะมีความคล้องจองกันทั้งสิ้น โดยชื่อทางทั้ง 26 ทางนั้นมีดังนี้
  ทางโรยทองทราย ทางรายทองเหรียญ
  ทางเดียรทองบาท ทางดาษทองใบ
  ทางไล้ทองหลอม ทางอ้อมทองหล่อ
  ทางต่อทองลวด ทางกวดทองก้อน
  ทางดอนทองพัด (ดึงษ์) ทางอัดทองทศ
  ทางจรดทองพิศ ทางปิดทองแผ่น
  ทางแล่นทองลิ่ม ทางริมทางมุ่น
  ทางหนุนทองเม็ด ทางเสร็จทองอาบ
  ทางราบทองแร่ ทางแผ่ทองเลี่ยม
  ทางเอี่ยมทองลาด ทางพาดทองแท่ง
  ทางแผลงทองหุ้ม ทางคุมทองหลอด
  ทางทอดทองปรุ ทางบุทองราบ
  ทางทาบทองแล่ง ทางแต่งทองแช่