พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
หน้า 2


    หลักฐานการพระราชทานนามพระราชโอรสที่ประสูติที่เกาะสีชัง ( สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกฯ ) พระราชวังที่สร้างบนเกาะสีชัง ( พระจุฑาธุชราชฐาน ) และพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประทับ ( พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ )ได้จารึกไว้ที่ศิลาจารึกซึ่งอยู่ใต้ต้นมะขามตรงข้ามกับพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ และด้านหลังของศิลาจารึกมีการบันทึกเกี่ยวกับต้นมะขามที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ขุดมาจากพลับพลาที่ประทับเดิม ก่อนจะรื้อทำการสร้างพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ มาปลูก ณ จุดปัจจุบัน
    สภาพปัจจุบัน
    ปัจจุบันพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์เหลือเพียงฐานรากของพระที่นั่งเท่านั้น มีประวัติบอกเล่าพร้อมภาพในสมัยที่มีการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และภาพพระที่นั่งวิมานเมฆมาให้เปรียบเทียบ ในส่วนศิลาจารึกนั้น ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากกาลเวลาทำให้ลบเลือนไป จึงมีแท่นกระจกคัดลอกข้อความจากศิลาจารึกทั้ง ๒ ด้านมาไว้ให้อ่านแทน


      

 

 
กลับ