เรือนไม้ริมทะเล
หน้า 2


    ภาพปัจจุบัน
    จากการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐานเป็น พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เรือนไม้ริมทะเลในส่วนที่เป็น 2 ชั้น ชั้นล่างมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆและประเพณีของเกาะสีชัง ได้แก่

1. แผนที่เกาะสีชัง 9. วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
2. พิพิธภัณฑ์ชลทัศน์สถาน 10. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
3. วิถีชีวิตชาวเกาะสีชัง 11. รอยพระพุทธบาทจำลอง
4. ถ้ำจักรพงษ์ 12. ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า
5. เทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ 13.พิธีบวงสรวงเทพารักษ์เกาะสีชังและงานกองข้าว
6. เทศกาลไหว้รอยพระพุทธบาท 14.ช่องอิศริยาภรณ์ ( ช่องเขาขาด )
7. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 15. อ่าวอัษฎางค์
8. เขาพระจุลจอมเกล้า  

นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ยังจัดแสดงวัตถุโบราณที่ขุดได้จากฐานพระที่นั่ง มันธาตุรัตนโรจน์ ,โมเดลจำลองพื้นที่พระจุฑาธุชราชฐาน และแผนที่การเดินชมภายในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน ส่วนชั้นบนจัดเป็นสำนักงานพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ในส่วนที่เป็นชั้นเดียว ภายในห้องและระเบียงจัดเป็นที่พักรับรอง หรือจุดนั่งพัก สำหรับนักท่องเที่ยว มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการในช่วงวันหยุด


      

 
กลับ