พลับพลารัชกาลที่ ๕

     พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ได้มีการจัดสร้างขึ้นในช่วงการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐาน ประมาณปี 2535 โดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นที่เคารพของผู้ที่มาเยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง