เรือนอภิรมย์
หน้า 2


    ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : เรือนอภิรมย์ เป็นอาคารตึกชั้นเดียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว พร้อมเรือนครัว และห้องน้ำรูปยาวขนานกัน อยู่ต่อจากเรือนผ่องศรี โดยมีลานโล่ง เชื่อมอยู่ระหว่างอาคารทั้ง ๒ หลัง ด้านหน้าหันเข้าหาทะเลด้านตะวันออก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องเกล็ดเต่า เรือนใหญ่มีขนาด 6X22.50 เมตร ยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดส่วนใต้ถุน มีเฉลียงกว้าง 2 เมตร ยาวตลอดด้านหน้าพร้อมลูกกรงไม้กันตก ภายในแบ่งออกเป็นห้องใหญ่กลางอาคาร 1 ห้อง ขนาด 4X5 เมตร และสองปีกซอยเป็นห้องเล็กขนาด 4X4 เมตร ปีกละ 2 ห้อง แต่ละห้องมีประตูเข้ากลาง 2 ประตู ด้านหน้า 1 ประตู และด้านหลัง 1 ประตู ห้องกลางมีหน้าต่างด้านหน้า 2 บาน ด้านหลัง 3 บาน ด้านสกัดหัวท้ายมีหน้าต่างข้างละ 2 บาน ด้านหลังมีเฉลียงไม้ และห้องน้ำเล็ก 2 ห้อง กระหนาบหัวท้าย เชื่อมกับเรือนครัวด้วยลานซีเมนต์กว้าง 3 เมตร มีรางระบายน้ำฝน เรือนครัวมี 4 ห้อง ขนาดเท่ากันคือ 3X3 เมตร แต่ละห้องมีประตู 1 ประตู มีบันไดทางขึ้นด้านหน้า 1 บันได และด้านข้างสู่ลานหน้าครัวด้านเหนือ 1 บันได ทำด้วยอิฐถือปูน ขั้นบันไดทำด้วยหินทราย

    สภาพปัจจุบัน
    จากการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐานเป็น พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เรือนอภิรมย์ได้จัดเป็นเรือนที่มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้แก่

1. กาลเวลาของพระราชวังบนเกาะ 13. นามเกาะสีชัง
2. ร่องรอยอดีต 14. เกาะสีชังในอดีต
3. จากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์สู่พระที่นั่งวิมานเมฆ 15. ความเป็นมาของพระราชฐาน
4. ประกาศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16. สาธารณสถานบนเกาะสีชัง
5. ศาลศรีชโลธรเทพ 17. แหล่งน้ำ
6. วัดเกาะสีชัง 18. อาไศรยสถาน เรือนพักฟื้นผู้ป่วย
7. วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรมหาวิหาร 19. ทางสัญจร
8. วัดอัษฎางคนิมิตร 20. เขื่อนริมทะเล
9. รอยพระพุทธบาทจำลอง 21. โรงเรียนเสาวภา
10.พระราชวังบนเกาะแห่งแรก 22. พืชพันธุ์
11. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 23. ถนนอัษฎางค์
12. เกาะสีชังสถานที่พักตากอากาศและพักฟื้น 24. วะนะ

นอกจากการแสดงนิทรรศการในเรื่องดังกล่าวแล้วเรือนอภิรมย์ยังจัดแสดงโมเดลจำลองเรือนวัฒนา เรือนอภิรมย์ เรือนไม้ริมทะเล วัดอัษฎางคนิมิตร และพื้นที่พระราชฐาน ส่วนเรือนครัว 4 ห้องใช้เป็นที่เก็บของของพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
 
กลับ