เรือนผ่องศรี
หน้า 2


    ลักษณะทางสถาปัตยกรรม : เรือนผ่องศรี เป็นอาคารตึกชั้นเดียวรูปกลม ทาสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร หลังคาทรงกลม ยอดเป็นรูปโดม อาคารก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูงประมาณ 0.90 เมตร ส่วนใต้ถุนเทคอนกรีตปิดเป็นแนวเอียงออกโดยรอบ กว้าง 2 เมตร พร้อมลูกกรง มีบันไดทางขึ้น 3 ทาง เป็นบันไดก่ออิฐถือปูน เสารับชายคาก่ออิฐ ผนังเป็นกำแพงหนา 0.30 เมตร มีประตูทั้งหมด 9 ประตู แบ่งเปิดเป็นตอนบนและล่างได้ ส่วนพื้น เฉลียง ลูกกรง ประตู เพดานและโครงหลังคาตลอดจนช่องระบายอากาศส่วนโดมเป็นไม้ ลักษณะแปลนเป็นโถงรูปกลม เพดานไม้ทำช่องระบายอากาศ กึ่งกลางเป็นรูปกลีบดอกไม้และวางแนวไม้เป็นวงแหวนโดยรอบอย่างงดงาม

    สภาพปัจจุบัน
    จากการบูรณะพระจุฑาธุชราชฐานเป็น พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เรือนผ่องศรีได้จัดเป็นเรือนที่มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและประวัติผู้มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต ได้แก่
    1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
    4. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
    5. พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
    6. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
    7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ
    8. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
    นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและประวัติผู้มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต แล้วเรือนผ่องศรียังใช้เป็นที่ตั้งของ พระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ) ซึ่งจำลองมาจากรูปถ่ายที่ถ่ายที่เกาะสีชัง

 
กลับ