จุดชมวิว

     จุดชมวิว เป็นจุดที่สูงที่สุดภายในเขตพระราชฐาน สามารถมองเห็นทิวทัศน์หน้าเกาะสีชังได้ทั้งหมด และเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างบันไดทางขึ้นสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาชมทิวทัศน์ได้สะดวก

        
  
กลับ