กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

     สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุก โดยเริ่มจัดตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน และสาธารณสถานต่างๆให้กับชาวเกาะสีชัง เมื่อปี 2434-2435 โดยมีการทำบุญถวายภัตตราหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ สะพานอัษฎางค์ การแจกของที่ระลึก และเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน

        
  
กลับ