พระจุฑาธุชสัญจร

     สำนักบริการศิลปวัฒนธรรมโดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ได้จัดโครงการพระจุฑาธุชาสัญจรขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่อันเป็นโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและเข้าใจในวัฒธรรมและมรดกของชาติ โดนจะจัดไปหลังจบโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


        
  
กลับ