กิจกรรมวันวิสาขะบุณมี

     สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้นในทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประดิษฐ์โคมวิสาขะรูปต่างๆเพื่อประกวด และนำมาประดับรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร, การแจกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมยุวมัคุเทศก์ และผู้เป็นยุวมัคคุเทศก์ประจำพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน ,การเทศนาธรรม ,การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดอัษฎางค์นิมิตร, การแสดงทางวัฒนธรรม

        
  
กลับ