โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์

     สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขึ้นในทุกปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเกาะสีชัง และพระจุฑาธุชราชฐานแก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ โดยจะมีการอบรมให้ข้อมูล กิจกรรมนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์

        
  
กลับ