กิจกรรมวันปิยมหาราช

     สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ร่วมกับอำเภอเกาะสีชัง และส่วนราชการต่างๆภายในเกาะสีชัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชขึ้นใน วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตั้งแต่ ปี 2546 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระจุฑาธุชราชฐาน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวเกาะสีชังในด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์ กิจกรรมถวายพวงมาลา การกล่าวสดุดี และ การถวายบังคม

       
  
กลับ