กิจกรรมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

 

กิจกรรมวันปิยะมหาราช
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ร่วมกับอำเภอเกาะสีชัง และส่วนราชการต่างๆภายในเกาะสีชัง จัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชขึ้นใน วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระจุฑาธุชราชฐาน

...รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นในทุกปี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเกาะสีชัง และพระจุฑาธุชราชฐานแก่เยาวชนและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมวันวิสาขะบุรณมี
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

...รายละเอียดเพิ่มเติม


พระจุฑาธุชสัญจร
พิพิธภัณฑ์ได้จัดโครงการพระจุฑาธุชสัญจร ขึ้นเพื่อนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ไปทัศนศึกษาในสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และศิลปวัฒธรรมของชาติ โดยจะจัดไปหลังจบโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

...รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาพระจุฑาธุชราชฐาน ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี

...รายละเอียดเพิ่มเติม